Ochrana osobních údajů

1. Společnost Sídlo Realit, s.r.o., IČ: 08897212, se sídlem Brno - Staré Brno, Nové sady 988/2 , PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115895 (dále jen „Provozovatel“), provozovatel internetového serveru https://sidlorealit.cz (dále jen „Server“), dostupného na webové adrese (URL) https://sidlorealit.cz a mobilní aplikace sidlorealit.cz (dále jen „Služba“), prohlašuje, že veškeré zpracované osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

2. Díky Vaší registraci se Provozovatel stává správcem Vašich osobních údajů (dále jen „Správce“), které budou zpracovány v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby. Správce zejména shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje, které mu poskytujete, pro výkon své podnikatelské činnosti, v souvislosti s využíváním nabízených služeb a pro servis spojený s poskytováním služeb. Osobní údaje jsou zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně.

3. Jedná se o údaje, které sdělujete Správci při registraci a to:

 • Titul, jméno, příjmení
 • Kontaktní nebo doručovací adresa
 • IČ, DIČ, sídlo společnosti v případě, že se jedná o Realitní kancelář / Realitního makléře
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Heslo - zašifrováno
 • Profilové informace, fotografie, adresy sociálních sítí, ID datové schránky, apod.
 • Platební údaje, které budou uloženy k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb)
 • IP adresa
 • Soubory cookies

4. Všechny osobní údaje, které Správci poskytujete, jsou naprosto v bezpečí, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce zavedl příslušné opatření k jejich zabezpečení a to zejména:

 • jsou pořizovány záložní kopie všech informací,
 • shromažďování a zpracovávání osobních údajů jsou pečlivě kontrolovány,
 • komunikace s webem je šifrována pomocí protokolu SSL,
 • jsou používány firewally a další zabezpečovací technologie.

5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po celou dobu poskytování našich služeb (tj. po dobu plnění smluvního vztahu), a dále po dobu, po kterou je Správce povinen uchovávat údaje podle obecně závazných právních přepisů, nebo na kterou byl ke zpracování udělený souhlas. Máte právo přístupu k Vašim osobním údajům. V případě, že chcete vědět, jaké Vaše osobní údaje uchováváme, popř. pokud chcete doplnit, opravit či smazat nesprávné, neúplné či nepravdivé osobní údaje, může toto kdykoliv využít. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje smazali, může to znamenat, že Vám již nebudeme moci poskytovat naše služby.

6. Osobní údaje jsou přístupné pouze v nezbytně nutné míře oprávněným zaměstnancům společnosti Sídlo Realit, s.r.o., mezi které patří:

 • Poskytovatelé platebních brán
 • IT specialisté
 • Obchodní partneři zajišťující chod jednotlivých služeb (např. advokáti)

7. Při poskytování služeb nám pomáhají tzv. „Cookies“, což jsou malé datové soubory, které Web ukládá do Vašeho počítače, mobilního telefonu či tabletu. „Cookies“ pomáhají webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele, v důsledku čehož bude jeho příští návštěva rychlejší a snazší. „Cookies“ umožňují daného Uživatele rozpoznat jako stálého Uživatele. Uživatel přístupem na Server souhlasí s oprávněním Provozovatele využívat informace získané prostřednictvím „Cookies“. Uživatel má právo „Cookies“ blokovat, v tomto případě může být fungování některých funkcí omezeno či znemožněno. Pokud budete mít ve Vašem prohlížeči „Cookies“ povoleno, souhlasíte s využíváním „Cookies“ ze strany našeho webu. Server používá Google Analytics za účelem analýzy návštěvnosti webové stránky či použití dané služby. Tyto data jsou zpracovány třetími stranami.

8. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.